Najbolji recept za Vaše zdravlje!
O nama

O nama

Kako je započela naša uspješna priča...

ZU Specijalistički centar

“Kuća zdravlja”

je zdravstvena ustanova koja pruža usluge iz oblasti porodične medicine, ginekologije, kompletne laboratorijske dijagnostike, savremene ultrazvucne dijagnostike i CT SKENER dijagnostike (kompjuterizovana tomografija). Pored navedenih usluga, u ZU Specijalističkom centaru “Kuća zdravlja” obavlja se i niz konsultativno specijalističkih pregleda iz različitih oblasti. Cilj rada ZU Specijalističkog centra “Kuća zdravlja” Bijeljina je pružiti sveobuhvatnu medicinsku uslugu na nivou savremenih svjetskih ustanova, te uz timski rad vrhunskih stručnjaka ponuditi rješenje Vaših zdravstvenih problema. Maksimalna posvećenost pacijentu uz savremenu opremu, pruža mogućnost prevencije, rane detekcije i liječenja velikog broja oboljenja.

Usluge

Zdravstvene usluge koje pružamo.

Porodična medicina

Primarna zdravstvena zaštita

Ginekologija

specijalističko ginekološka ambulanta

Laboratorija

kompletna laboratorijska dijagnostika

Savremena ultrazvučna

dijagnostika

Konsultativno specijalistički

pregledi

Hrono ishrana

Mislite na svoje zdravlje

Logoped

diplomirani defektolog-logoped

CT SKENER CENTAR

„Kuća zdravlja“ Bijeljina

Ambulanta Vukosavlje


Muse Ćazima Ćatića 165A- Jakeš, Vukosavlje
Tel: +387 (0) 53 490 490, 053 490 491
Fax: +387 (0) 53 490 492


Radno vrijeme:
Ponedeljak - Petak 07h-19h
Subota 07h-15h vukosavlje.svg


PORODIČNA MEDICINA

U Ambulanti Vukosavlje ordinira tim porodične medicine:

• TIM 48087 dr Svjetlana Pantelić, doktor medicine

Pacijentima je takođe na raspolaganju i dr Jelena Petrović, doktor medicine.

Proces registracije i preregistracije u timove porodične medicine je od početka oktobra do kraja decembra tekuće godine. Ukoliko želite biti naš pacijent, potrebno je da se registrujete ili preregistrujete u timove porodične medicine u periodu predviđenom za registraciju.

Svi osiguranici koji se registruju u ZUSC “Kuća Zdravlja” Bijeljina- AMBULANTA VUKOSAVLJE imaju potpuno ista prava kao i osiguranici registrovani u bilo kom drugom Domu Zdravlja u Republici Srpskoj.


GINEKOLOGIJA

U Ambulanti Vukosavlje moguće je obavljati preglede uz ovjerenu knjižicu, kod izabranog ginekologa. Ordiniraju dva tima:

 • dr Darko Marković, specijalista ginekologije i akušerstva
 • dr Stojanka Nikolić, specijalista ginekologije i akušerstva

U moderno opremljenoj ambulanti vrše se:

 • Ginekološki pregledi sa UZ dijagnostikom u 2D i 4D tehnici;
 • Papanikolau test (uzimanje i očitavanje);
 • Cervikalni, vaginalni bris, kao i sva ostala mikrobiološka ispitivanja;
 • Liječenje bračnog steriliteta i otklanjanje problema vezanih za začeće, endokrinološka ginekologija, mogućnost odrađivanja kompletne laboratorijske dijagnostike;
 • Utvrđivanje i vođenje trudnoće.
 • Neinvazivna prenatalna dijagnostika - Nifty test, harmony test, my prenatal test - Double test - Triple test - Quadriple test;
 • Kolposkopski pregled grlića materice i kompletne pretrage u cilju prevencije i otkrivanja karcinoma grlića materice.
 • Problemi vezani za klimakterijum i menopauzu;
 • Palpatorni i ultrazvučni pregledi dojki;
 • Kontrola tumorskih markera za cijeli reproduktivni sistem žene


LABORATORIJA

Laboratorija pruža vrhunsku, stručnu uslugu širokog spektra biohemijskih, imunohemijskih, hematoloških i patohistoloških analiza u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtjevima pacijenata.

Laboratorija u Ambulanti Vukosavlje obavlja iste analize kao u ZU Specijalističkom centru „Kuća Zdravlja” Bijeljina, o čemu se detaljnije možete informisati na sajtu ustanove, pod opcijom Usluge.


KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

 • Internistički pregled i ultrazvučna dijagnostika, dr Damir Hamidović specijalista interne medicine
 • Kardiologija - prof. dr Nebojša Tasić, spec.interne medicine, subspec. kardiolog
 • Reumatologija - prof. dr Nenad Prodanović, spec. interne medicine, subspec. reumatolog
 • Hematologija - dr Bojan Žeravica, spec. interne med., subspec. hematolog
 • Neuropedijatrija - prof. dr Dimitrije Nikolić, spec. pedijatar, subspec. neurolog
 • Pedijatrijska gastroenterologija - dr Zoran Vujnović, spec. pedijatar, subspec. gastroenterolog
 • Fizijatarija - dr Rade Jagodić, spec. fizijatar
 • Vaskularna hirurgija - dr Živan Nikolić, spec. opšte hirurgije
 • Psihijatrija - dr Aleksandra Nikolić, spec. psihijatar
 • Logoped - Andrijana Kovač, dipl. Defektolog- Logoped
 • Hrono ishrana DR GIFING - dr Dragana Milovanović Lejić
 • Grudna i endokrina hirurgija - prim. dr sc. med. Dejan Ilinčić
 • Urologija

INTERNA MEDICINA

dr Damir Hamidović, specijalista interne medicine

Interna medicina predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, liječenjem i sprečavanjem unutrašnjih bolesti, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe. U ZUSC “Kuća Zdravlja”- AMBULANTA VUKOSAVLJE, pružaju se sledeće internističke usluge:

 • Internistički pregled
 • Internistički preoperativni pregled
 • UZV abdomena (jetra, žučni mjegur, gušterača, bubrezi, mokraćni mjehur, prostata)
 • UZV vrata
 • UZV štitaste žlijezde


NEUROLOGIJA

prim dr Slobodan Babić
specijalista neurolog, subspecijalista neurofiziolog

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se delom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

U Kući Zdravlja- AMBULANTA VUKOSAVLJE se pružaju sledeće usluge:

 • Pregled specijaliste
 • Kontrole

HIRURGIJA, ABDOMINALNA HIRURGIJA

prof dr Šefik Hasukić specijalista hirurg, subspecijalista abdominalni hirurg

Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni način, tačnije, radom ruku hirurga ili primjenom instrumenata.Osnovni zadatak hirurgije je da pomogne oboljelom ili povrijeđenom, uz pridržavanje osnovnog principa pružanja medicinske pomoći, a to je da se nikada ne naudi pacijentu.Abdominalna hirurgija se bavi bolestima trbušnje duplje i trbušnog zida u slučajevima kada je potreban hirurški tretman.

Posebno je važno napomenuti da se u našoj Ustanovi pružaju specijalističke usluge iz oblasti bolesti debelog crijeva i područja proktologije:

 • kompletan proktološki pregled
 • bolesti hemoroida
 • analne fisure i analne fistule,
 • trombektomija spoljašnjeg hemoroida i sklerotizacija hemoroida
 • rektoskopija i anoskopija

Pored navedenih, pružaju se i sledeće usluge:

 • Specijailistički pregled, konsultacije
 • Primarna i sekundarna obrada rane,
 • Transanalno odstranjivanje tumora,
 • Operacija perianalnih papiloma i kondiloma-simplex
 • Odstranjivanje tumora kože i potkože (od 2-5cm)


OTORINOLARINGOLOGIJA

doc dr Begzada Hasukić specijalista otorinolaringolog

Otorinolaringologija je specijalistička grana medicine koja se bavi dijagnostikovanjem i liječenjem bolesti uha, nosa i grla. Najčešće bolesti uha, grla i nosa u našoj populaciji su sledeće: zapaljenske bolesti (spoljašnjeg i srednjeg uva, sluzokože nosa i sinusa, krajnika, ždrijela, grkljana) koje mogu biti infektivne ili alergijske, začepljenje ušnog kanala (cerumen), zujanje u ušima (Tinitus), vrtoglavice (Vertigo), nagluvost (surditas), polipi, tumori, krvarenja iz nosa (epistaxe), toalete traheostoma pacijenata kod kojih se urađena kompletna laringektomija, vađenje stranih tijela iz nosa...Ukoliko se kod pacijenta jave tegobe sa uhom, grlom ili nosem, potrebno je da se javi na pregled specijalisti otorinolaringologije.

Patronaža

Dolazimo kod Vas...

Patronažna služba ZU Specijalističkog centra "KUĆA ZDRAVLJA" je na raspolaganju pacijentima svakog radnog dana od 13h - 15h.

Kućne posjete se zakazuju 24h ranije pozivom na jedan od naših telefonskih brojeva:

Porodična medicina- Bijeljina

+387 (0) 55/ 420- 800


Ambulanta Vukosavlje

+387 (0) 53/ 490- 490
+387 (0) 53/ 490- 491

Kontaktirajte nas!

Radno vrijeme od 07 do 21


ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR
"KUĆA ZDRAVLJA"
Ul.27. mart broj 3,
76300 Bijeljina
kucazdravlja.bijeljina@gmail.com
Tel:+387(0)55/423-400;
+387(0)55/423-401
Fax: +387(0)55/414-777


Porodična medicina
"Kuća Zdravlja"
Nikole Pašića broj 11, 76300 Bijeljina
Tel:+387(0)55/420-800
Fax: +387(0)55/420-801


CT SKENER CENTAR
"Kuća Zdravlja"
Ul.27. mart broj 38,
Bijeljina 76300
ct.kucazdravlja.bijeljina@gmail.com
Tel:+387(0)55/425-557


AMBULANTA VUKOSAVLJE
"Kuća Zdravlja"
Muse Ćazima Ćatića 165a,
Jakeš, VUKOSAVLJE
kucazdravljavukosavlje@gmail.com
Tel:+387(0)53/490-490;
+387(0)53/490-491
Fax: +387(0)53/490-492